Oivahymy.fi -sök företag

  • Då tillsynsmyndigheten i förhandsgranskningen godkänt och skickat Oiva-rapporten, publiceras den på oivahymy.fi webbplatsen automatiskt efter 10 dygn. Oiva-rapporterna publiceras anefter inspektioner görs. Oiva-rapporten skickas åtta arbetsdagar från att inspektionen gjorts. (Eviras bestämmelse Nr 2/2016).
  • Om en företagare upptäcker eller misstänker ett fel i Oiva-rapporten, bör företagaren omedelbart kontakta den inspekterande tillsynsmyndigheten för att kontrollera saken. Oiva-rapporten är inte ett administrativt beslut, men fel måste korrigeras. Endast representanten för tillsynsenheten som utförde inspektionen kan ändra informationen i Oiva-rapporten.
  • Om tillsynsmyndigheten under inspektionen har sett det nödvändigt att använda administrativt tvång, kan företagaren i enlighet med artikel 34 i förvaltningslagen (434/2003) framföra sin åsikt under förhandlingen och senare överklagan.
Ändrat 2.3.2023