Oivahymy.fi-haku

  • Kun valvontaviranomainen on esikatselussa hyväksynyt ja lähettänyt Oiva-raportin, se julkistetaan automaattisesti www.oivahymy.fi -internetsivuilla 10 vuorokauden kuluttua. Oiva-raportit julkistetaan sitä mukaa kun tarkastuksia tehdään. Oiva-raportti lähetetään kahdeksan työpäivää tarkastuksen tekemisestä (Eviran määräys Nro 2/2016).
  • Jos toimija huomaa Oiva-raportissa virheen tai epäilee sellaista, toimijan tulee viipymättä olla yhteydessä tarkastuksen tehneeseen elintarvikevalvontaviranomaiseen asian selvittämiseksi. Oiva-raportti ei ole hallinnollinen päätös, mutta virheet tulee korjata. Vain tarkastuksen tehneen elintarvikevalvontayksikön edustaja voi muuttaa Oiva-raportin tietoja.
  • Jos valvoja on tarkastuksen yhteydessä todennut tarpeen hallinnollisten pakkokeinojen käyttämiseen, elintarvikealan toimija saa ilmaista kantansa hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kuulemisen ja myöhemmin muutoksenhaun yhteydessä.
Muokattu 2.3.2023