På webbplatsen

  • Oiva-rapporterna skall länkas till en sådan plats på ingångssidan, som är lätt att få syn på och lägga märke till.
  • Länkningen görs till webbplatsen www.oivahymy.fi/sök företag, på vilken Oiva-rapporterna över företaget i fråga offentliggörs.
  • I företagssöktjänsten på webbplatsen Oivahymy.fi kan man alternativt ladda ned och spara företagets egna Oiva-rapporter i pdf-format och lägga upp dem på företagets webbplats. På webbplatsen skall då läggas upp Oiva-rapporterna över de tre senaste inspektionerna.
  • Vid länkning kan företagen använda sig av Oiva-sigillogon i spalten till höger som s.k. banner. Logon kan med andra ord tjäna som en länk till rapporterna styrande konsumenten till webbplatsen www.oivahymy.fi. Logon kan laddas ned av företag endast för länkningsändamålet. Oivas logo får inte användas i marknadsföringssyfte.
  • Då företaget säljer sina produkter via internetförsäljning likställas företagets framsida till butikens ingång, då ska Oiva-rapporten länkning syns på webbplatsens framsida.
Ändrat 2.5.2018