Välkommen, det här är Livsmedelsverkets tillgänglighetsutlåtande

Tjänsten Oivahymy.fi omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, där det förutsätts att offentliga webbtjänster är tillgängliga. Det innebär att varje webbtjänst ska uppfylla kravnivåerna A och AA i kriteriesamlingen Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Tjänsten Oivahymy.fi offentliggjordes 1.5.2013. Det här tillgänglighetsutlåtandet offentliggjordes 28.8.2020. Webbtjänstens tillgänglighet har utvärderats av Livsmedelsverket i samarbete med utomstående expertorganisation.

 

Status för tjänstens tillgänglighet:

Tjänsten är delvis förenlig med kraven.

 

Icke tillgängligt innehåll

Webtjänsten är inte ännu helt kompatibel med kraven

De större bristerna korrigeras om möjligt i samband med att webtjänsten uppdateras.

 

Identifierade brister

Möjlig att uppfatta

  • 1.1.1 Innehåll som inte är text: Beskrivningar fattas från bilder och bildknappar
  • 1.3.1 Information och relationer: Det finns några brister i den semantiska märkningen
  • 1.4.1 Användning av färger: Textens (orange och vit) kontrast faller något under rekommenderade gränser
  • 1.4.3 Kontrast (minimum): Kontrasten mellan webtjänstens huvudfärger (orange och vit) är något under de rekommenderade gränserna
  • 1.4.3 Kontrast (minimum): Webbplatsens (orange och vit) kontrast faller något under rekommenderade gränserna
  • 1.4.11 Kontraster i komponenter och grafik: Ikonernas (orange och vit) kontrast faller något under de rekommenderade gränserna

 

Hanterbarhet

  • 2.4.3 Logisk fokusordning: Ordningen på navigerande elementen har en ologiskhet i tabellen för sökresultat
  • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget): Syftet med Ikonlänken Oivahymy framgår inte i länken eller i sammanhanget
  • 2.4.7 Fokus markeras tydligt: Synlig tangentbordsmarkör saknas i ett fält (sök)

 

Begriplighet

  • 3.3.2 Fältetiketter eller instruktioner: En oklar etikett (fältetikett “tillsynsobjekt”)

 

 

Märkte du bristande tillgänglighet i vår service?

Berätta om den för oss, så gör vi vårt bästa för att åtgärda den.

Email: kirjaamo(at)ruokavirasto.fi

 

Tillsynsmyndighet

Om du märker några problem med tillgängligheten på webbplatsen, först ge feedback till oss, webbplatsen operatör. Svaret kan ta 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du göra anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionstatsförvaltningsmyndigheten för Södra Finland förklaras exakt hur man gör en anmälan och hur ärendet behandlas.

 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionstatsförvaltningsmyndigheten för Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighet(at)rfv.fi

telefonväxel 0295 016 000

 

 

 

 

 

Ändrat 20.5.2021