Rapportens framläggning

Vid ingången till livsmedelslokalen

Den senaste Oiva-rapporten (originalet) ska hängas upp vid kundingången, så att den lätt kan läsas av konsumenten. Om Oiva-rapporten inte har kommit eller om rapporten skadats eller försvunnit, fås en ny rapport genom att kontakta den egna hälsoinspektören. Till anvisningen.

På livsmedelsföretagets webbplats

Om livsmedelsföretagaren marknadsför livsmedel på webbplats, ska företagaren publicera en elektronisk version av de tre senaste Oiva-rapporterna på livsmedelsförtagets sidor, ifall inspektionen har gjort inom tre år från den senaste inspektion. Oiva-rapporterna ska placeras på webbplatsens första sida, så att rapporterna lätt kan upptäckas av konsumenten. De elektroniska Oiva-rapporterna kan bifogas nätsidan endera i pdf-format eller genom att länka till ”Sök  företag” på oivahymy.fi -sidan. Till anvisningen

Oivahymy.fi/sök företag -nätsidan

Oiva-rapporten publiceras i sökmodulen 10 dagar efter att rapporten är färdig. Inspektören skickar Oiva-rapporten per brev och till en email adress. På så sätt har företagaren tid att bekanta sig med rapporten före den publiceras. 

Meddelandet om att verksamheten omfattas av regelbunden livsmedelskontroll

Företagaren skall göra en anmälan till den kommunala livsmedelsmyndigheten innan hen inleder verksamheten. Myndigheten registrerar livsmedelslokalen i tillsynsdatasystemet.

 

 

Ändrat 28.3.2024