Rapportens framläggning

  • vid ingången till livsmedelslokalen, då konsumenten uträttar ärenden i företaget
  • på företagets webbplats som rapport eller som länk till oivahymy-sök företag
  • Oivahymy.fi/sök företag
  • Eviras föreskrift 2/2016

Vid ingången till livsmedelslokalen

Den senaste Oiva-rapporten (originalet) ska hängas upp vid kundingången, så att den lätt kan läsas av konsumenten. Om Oiva-rapporten inte ankommit eller rapporten skadats eller försvunnit, fås en ny rapport genom att genom att kontakta den egna hälsoinspektören. Till anvisningen.

På livsmedelsföretagets webbplats

Livsmedelsföretagaren ska publicera en elektronisk version av den senaste Oiva-rapporten på livsmedelsförtagets webbplats, då företaget marknadsför livsmedel på sidorna. Oiva-rapporterna ska placeras på webbplatsens första sida, så att rapporterna lätt kan upptäckas av konsumenten. De elektroniska Oiva-rapporterna kan bifogas nätsidan endera i pdf-format eller genom att länka till “Sök  företag” på oivahymy.fi -sidan. Till anvisningen

Oivahymy.fi/sök företag -nätsidan

Oiva-rapporten publiceras i sökmodulen 10 dagar efter att rapporten är färdig. Inspektören skickar Oiva-rapporten per brev och till en email adress. Således för företagaren tid att bekanta sig med rapportten före den publiceras. 

Meddelandet om att verksamheten omfattas av regelbunden livsmedelskontroll

Företagaren skall göra en anmälan till den kommunala livsmedelsmyndigheten innan hen inleder verksamheten. Myndigheten registrerar livsmedelslokalen i tillsynsdatasystemet. Före den första inspektion av livsmedelslokalen kan företagaren skriva ut meddelandet som anger att livsmedelslokalen omfattas av regelbunden livsmedelskontroll. Meddelandet

 

 

 

Ändrat 31.12.2018