Bildbank

Logo

Oiva-skalan

Oiva asteikon kuva pitää vaitaa ruotskinkielelle,

Ändrat 2.10.2016