Oiva publicering av tillsynsresultaten

Oiva-rapporten ger konsumenterna information om resultaten av tillsynen i livsmedelslokalerna anefter som inspektioner görs.

OBS! Oiva-rapportdatabasen har en uppdelning av tjänsten den 21 november kl 8-12. Under denna tid kan du inte hämta eller ladda Oiva-raporter från Oivahymy.fi.

Bekanta dig med rapportens innehåll
Sök företag