Oiva publicering av tillsynsresultaten

 

Oiva-rapporten ger konsumenterna information om resultaten av tillsynen i livsmedelslokalerna anefter som inspektioner görs.

Leveransen av Oiva-rapporter försenas under poststrejken. Under strejken kan företagaren själv printa sin Oiva-rapport och hänga upp den. Därför är Oiva-rapporternas utseende inte nödvändigtvis enhetligt och  Oiva-rapporten som visas kan till exempel vara svart-vit. (12.11.2019 Livsmedelsverket)

Observera att söken fungerar bäst med Chrome.


 

 

 

Bekanta dig med rapportens innehåll
Sök företag