Oiva publicering av tillsynsresultaten

Oiva-rapporten ger konsumenterna information om resultaten av tillsynen i livsmedelslokalerna anefter som inspektioner görs

I Eviras e-tjänster och datasystem ett planerat driftavbrott i slutet av augusti

I Eviras datasystem och e-tjänster har planerats ett driftavbrott under tiden 17.8.–4.9.2017. Sidorna fungerar inte under driftavbrottet.

Information om avbrottet: www.evira.fi/sv/driftavbrott

Bekanta dig med rapportens innehåll
Sök företag