Oiva publicering av tillsynsresultaten

Oiva-rapporten ger konsumenterna information om resultaten av tillsynen i livsmedelslokalerna anefter som inspektioner görs.

Det tekniska problemet i Oiva-rapporterna  från livsmedelstillsynen i Tammerfors har klarat upp och rapporter kommer att publiceras igen.

Bekanta dig med rapportens innehåll
Sök företag