Oiva publicering av tillsynsresultaten

Oiva-rapporten ger konsumenterna information om resultaten av tillsynen i livsmedelslokalerna anefter som inspektioner görs.

Oivarpoorterna är fortfarande försenade

På grund av att ett nytt informationshanteringssystem har tagits i bruk inom miljöhälsovården så har publiceringen av Oiva-rapporterna från årets början försenats. Systemet har tagits i bruk 21.1 men man kan skapa och skicka Oiva-rapporter först den 15.2.2019. I praktiken finns årets första Oiva-rapoorter på Oivahymy.fi-sidorna tidigast 28.2.2019. Det krävs ändå viss tid för att bilda rapporter för Oiva-kontrollerna i början av året. Oiva-rapporterna från de företagare som har förbättrat sina vitsord publiceras först. Om en företagare har fått ett bättre resultat än den vid föregående inspektionen, behöver företagaren inte hålla den tidigare rapporten synlig. När den nya rapporten kommer skall rapporten hållas framme som vanligt. Livsmedelsverket beklagar eventuella olägenheter som orsakats av förseningen i Oiva-rapporterna.

För mer information, kontakta: Överinspektör Marina Häggman, tfn 050 5627746

 

Bekanta dig med rapportens innehåll
Sök företag