Oiva publicering av tillsynsresultaten

 

Oiva-rapporten ger konsumenterna information om resultaten av tillsynen i livsmedelslokalerna anefter som inspektioner görs.

 

 

 

Bekanta dig med rapportens innehåll
Sök företag