Oiva publicering av tillsynsresultaten

Det har förekommit avbrott i skickande av Oivarapporter från 26 oktober till 15 december 2017. På grund av störningen lägger vi ut alla Oivarapporter som har släppts den här gången till operatörerna igen.

 

Oiva-rapporten ger konsumenterna information om resultaten av tillsynen i livsmedelslokalerna anefter som inspektioner görs.

 

Bekanta dig med rapportens innehåll
Sök företag