Vilken Oiva?

Oiva är ett av Livsmedelsverket koordinerat system för offentliggörande av livsmedelstillsynsinformationen Oiva uppmuntrar företagen att sörja för livsmedelshygienen och produkternas säkerhet. I företagens vardag syns Oiva främst i att Oiva-rapporterna som görs om inspektionerna av livsmedelstillsynen offentliggörs. Inspektionerna görs enligt Oiva-anvisningarna. Oiva bygger på de nuvarande bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen och medför inga tilläggskrav på företagets verksamhet eller företagarens ansvar. Oiva förenhetligar inspektionsrutinerna i hela Finland. Inspektionerna blir mer inriktade och snabbare. Att inspektionerna bygger på riskerna understryks.

Allmänt om Oiva

Sidan länkar till anvisning över Oiva-systemet, varifrån har plockats information om pubiseringen av tillsynsresultaten som berör företagarna.

Rapportens framläggning

Sidan ger anvisningar om Oiva-rapportens framläggning vid ingången till företaget, på företagets nätsidor och oivahymy.fi -sökmodulen. Bekanta dig med anvisningarna.

Kontrollanvisningar

Anvisningarna för bedömning inom Oiva (Oiva-anvisningarna) fungerar som grund då inspektören bestämmer vitsorden. Företagen kan använda Oiva-anvisningarna som hjälp i planeringen av sin egen verksamhet. Då lagstiftningen delvis är olik, har anmälda och godkända livsmedelslokaler skilda anvisningsbuntar. Bekanta dig med anvisningarna för bedömningen inom Oiva.

Frågor och svar till företag

På sidan kan läsas svaret på de vanligaste frågorna från företagare om Oiva-systemet. Till exempel vad gör jag då Oiva-rapporten försvunnit, Oiva-rapporten motsvarar inte inspektionens gång, Företagets marknadsföringsnamn på Oiva-rapporten är fel osv.

Bildbank

Bilderna är avsedda för ickekommersiellt bruk. Bilderna får användas av pressen i samband med artiklar om Oiva, om källan nämns. Källan skall anges intill bilderna i formen “Bild: Ruokavirasto “. Man kan höra sig för om tryckbara bilder på adressen oivaposti (at) ruokavirasto.fi.

Ändrat 17.5.2023