Kontrollanvisningar

Oiva-anvisningarna är avsedda för de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna. Anvisningarna tjänar som hjälp till tillsynsutövarna vid fastställning av vitsorden inom Oiva. Företagen kan använda anvisningarna som hjälp i sin verksamhet.

Oiva-anvisningarna delas i två knippen
1) anmälda livsmedelslokaler till vilka hör försäljning, servering, och industriell tillverkningen (spannmål, grönsaker, frukt, bär, drycker, färdigmat, kosttillskott) samt förpackning, transport och lagring.
Oivas nuvarande kontrollanvisningar för anmälda livsmedelslokaler har uppdaterats.

2) godkända livsmedelslokaler, till vilka hör anläggningar som hanterar mjölk, kött, fisk o och ägg.

Livmedelsverkets övriga anvisningar finns på Livsmedelsverkets webbplats: blanketter och anvisningar till företagaren

Uppdateringar

7.1.2019  Knippena med anvisningarna för anmälda och godkända livsmedelslokaler har uppdaterats, se närmare på knippenas egna sidor

1.8.2018 Tillsatt en anvisningen för godkända livsmedelslokaler

9.7.2018 Knippena med anvisningarna för anmälda och godkända livsmedelslokaler har uppdaterats, se närmare på knippenas egna sidor

15.1.2018 Knippena med anvisningarna för anmälda och godkända livsmedelslokaler har uppdaterats, se närmare på knippenas egna sidor

3.7.2017 Knippena med anvisningarna för anmälda och godkända livsmedelslokaler har uppdaterats, se närmare på knippenas egna sidor

1.1.2017 Knippena med anvisningarna för anmälda och godkända livsmedelslokaler har uppdaterats, se närmare på knippenas egna sidor

16.9.2016 Knippena med anvisningarna för anmälda och godkända livsmedelslokaler har uppdaterats och publicerats på svenska

18.12.2015 Anvisingarna har uppdaterats på finska och översätts som bäst till svenska, se sidan kontrollanvisingar

 

 

Ändrat 8.1.2019