Kontrollanvisningar

Oiva-anvisningarna är avsedda för de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna. Anvisningarna tjänar som hjälp till tillsynsutövarna vid fastställning av vitsorden inom Oiva. Företagen kan använda anvisningarna som hjälp i sin verksamhet.

Oiva-anvisningarna delas i två knippar
1) anmälda livsmedelslokaler, till vilka hör försäljning, servering, och industriell tillverkningen (spannmål, grönsaker, frukt, bär, drycker, färdigmat, kosttillskott) samt förpackning, transport och lagring.
Oivas nuvarande kontrollanvisningar för anmälda livsmedelslokaler har uppdaterats.

2) godkända livsmedelslokaler, till vilka hör anläggningar som behandlar mjölk, kött, fisk o och ägg.

Eviran övriga anvisningar finns på Eviras webbplats: blanketter och anvisningar

Uppdateringar
16.9.2016 Knipparna med anvisningarna för anmälda och godkända livsmedelslokaler har uppdaterats och publicerats på svenska
18.12.2015 Anvisingarna har uppdaterats på finska och översätts som bäst till svenska, se sidan kontrollanvisingar

 

Ändrat 25.9.2016