Kontrollanvisningar

Oiva-anvisningarna är avsedda för de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna. Anvisningarna tjänar som hjälp till tillsynsutövarna vid fastställning av vitsorden inom Oiva. Företagen kan använda anvisningarna som hjälp i sin verksamhet.

Oiva-anvisningarna delas i två knippen
1) anmälda livsmedelslokaler till vilka hör försäljning, servering, och industriell tillverkningen (spannmål, grönsaker, frukt, bär, drycker, färdigmat, kosttillskott) samt förpackning, transport och lagring.
Oivas nuvarande kontrollanvisningar för anmälda livsmedelslokaler har uppdaterats.

2) godkända livsmedelslokaler, till vilka hör anläggningar som hanterar mjölk, kött, fisk o och ägg.

Livmedelsverkets övriga anvisningar finns på Livsmedelsverkets webbplats: blanketter och anvisningar till företagaren

Uppdateringar

3.3.2020 Knippena med anvisningarna for anmälda och godkända livsmedelslokaler har uppdaterats

 

Ändrat 15.7.2020