Kontrollanvisningar

Oiva-anvisningarna

Oiva-anvisningarna är avsedda för de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna. Anvisningarna tjänar som hjälp till tillsynsutövarna vid fastställning av vitsorden inom Oiva. Företagen kan använda anvisningarna som hjälp i sin verksamhet.Oiva-anvisningarna delas i två knippen:
  1. Anvisningar för registrerad livsmedelsverksamhet (öppnas i ny flik) till vilka hör försäljning, servering, och industriell tillverkningen (spannmål, grönsaker, frukt, bär, drycker, färdigmat, kosttillskott) samt transport och lagring.
  2. Godkända livsmedelslokaler (öppnas i ny flik), till vilka hör anläggningar som hanterar mjölk, kött, fisk o och ägg.

Livsmedelsverkets övriga anvisningar för tillsyn finns på Livsmedelsverkets webbsida: Guider och blanketter (öppnas i ny flik)

Uppdateringar

1.7.2021 Knippena med anvisningarna for registrerad livsmedelsverksamhet och för godkända livsmedelslokaler har uppdaterats.

 

Ändrat 25.4.2023