Kontrollanvisningar

Oiva-anvisningarna

Oiva-anvisningarna är avsedda för de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna. Anvisningarna tjänar som hjälp till tillsynsutövarna vid fastställning av vitsorden inom Oiva. Företagen kan använda anvisningarna som hjälp i sin verksamhet.Oiva-anvisningarna delas i två knippen:
  1. anvisningar för registrerad livsmedelsverksamhet till vilka hör försäljning, servering, och industriell tillverkningen (spannmål, grönsaker, frukt, bär, drycker, färdigmat, kosttillskott) samt transport och lagring.
  2. godkända livsmedelslokaler, till vilka hör anläggningar som hanterar mjölk, kött, fisk o och ägg.

Livsmedelsverkets övriga anvisningar för tillsyn finns på Livsmedelsverkets webbsida: guider och blanketter

Uppdateringar

1.7.2021 Knippena med anvisningarna for registrerad livsmedelsverksamhet och för godkända livsmedelslokaler har uppdaterats.

 

Ändrat 19.8.2021