Tarkastusohjeet

Oiva-arviointiohjeet

Oiva-arviointiohjeet on tarkoitettu kuntien elintarvikevalvojille viranomaiskäyttöön. Ohjeet toimivat valvojien apuna Oiva-arvosanoja määriteltäessä. Yritykset voivat käyttää ohjeita apuna oman toimintansa suunnittelussa. Arviointiohjenippuja on kaksi:

Ruokaviraston muut valvontaohjeet löytyvät Ruokaviraston internetsivuilta: lomakkeet ja ohjeet

Arviointiohjeiden muutokset

1.7.2021 Sekä rekisteröidyn elintarviketoiminnan että hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen ohjeita on päivitetty.

 

Muokattu 19.8.2021