Vilken Oiva?

Oiva är ett system för offentliggörande av resultaten av inspektionerna inom livsmedelstillsynen, som ger konsumenterna information om resultaten av tillsynen i livsmedelslokalerna. I Oiva bedömer tillsynsmyndigheten för livsmedel livsmedelssäkerheten i företagen. Resultaten av inspektionerna offentliggörs på denna webbplats med hjälp av smilisar allt efter som inspektörerna utför inspektioner.

Oiva-rapporten

Oiva-rapporten berättar mer än ett resultat.

Inspektionerna

Inspektionens gång
Vad inspekteras, en presentation av sakhelheterna finns här.

 

Ändrat 28.3.2024