Vilken Oiva?

Oiva är ett system för offentliggörande av resultaten av inspektionerna inom livsmedelstillsynen, som ger konsumenterna information om resultaten av tillsynen i livsmedelslokalerna. I Oiva bedömer tillsynsmyndigheten för livsmedel livsmedelssäkerheten i företagen. Resultaten av inspektionerna offentliggörs på denna webbplats med hjälp av smilisar allt efter som inspektörerna utför inspektioner.

Oiva-rapporten

Oiva-rapporten berättar mer än ett resultat.

Inspektionerna

Inspektionens gång
Vad inspekteras, en presentation av sakhelheterna finns här.

Frågor och svar om Oiva

På sidan kan läsas svaret på de vanligaste frågorna om Oiva-systemet. Till exempel varför hittar jag inte ett visst företags rapport? Eller vad bör jag göra då jag märker brister i hygien i ett företag?

 

Ändrat 20.4.2023