Inspektionerna

Inom Oiva bedömer tillsynsmyndigheterna för livsmedel under sina inspektioner livsmedelssäkerheten i företagen. Inspektionerna är inspektioner som ingår i tillsynsplanen. I förhållande till verksamhetens omfattning och riskbenägenhet kan en del av företagen inspekteras flera gånger om året, men en del t.ex. endast en gång på tre år. Oiva-rapporten publiceras allt eftersom inspektioner görs.

Inspektionen utförs i regel utan förhandsanmälan, eftersom det är meningen att inspektera verksamheten i företaget just vid den tidpunkten. Oiva förenhetligar inspektionsrutinerna, då livsmedelsinspektörerna runtom i Finland gör inspektioner utgående från samma Oiva-anvisningar.

Saker som inspekteras

I och med Oiva understryks i tillsynen riskbaseringen. En del av sakerna som skall kontrolleras har ansetts vara punkter förknippade med en större livsmedelssäkerhetsrisk och de kontrolleras oftare till och med vid varje inspektion. De övriga punkterna kontrolleras allt enligt inspektörens övervägande minst en gång på tre år eller i sådana fall, då ett missförhållande uppdagas i dem under inspektionen. Ett missförhållande är en sak, som strider mot livsmedelslagstiftningen och som företagaren bör korrigera.

Saker som skall inspekteras är uppdelade i sakhelheter, till vilka har samlats de saker som inspekteras som hör till ifrågavarande sakhelhet. Till sakhelheten ”Personalens arbete” hör till exempel saker såsom ”Handhygienen”. Sakhelheterna presenteras här

Inspektionsfrekvensen

Företaget inspektionsfrekvens, dvs. hur ofta företaget inspekteras, påverkas både av företagets aktivitet och omfattningen. Aktiviteten svarar på frågan vad företaget gör. Omfattningen beaktar företagets storlek. Därför har företagen olika inspektionsfrekvens och olika mängder publicerade Oiva-rapporter.

Uppföljande inspektion

Om ett inspekterat företag fått vitsordet Bör korrigeras eller Dålig för någon sak, gör inspektören alltid en uppföljningsinspektion. Under den förnyade inspektionen kontrollera att missförhållandet är korrigerat. Det tidigare erhållna vitsordet står i kraft tills inspektören vid uppföljningsinspektionen konstaterat att missförhållandet rättats. Om missförhållandet inte rättats till inom utsatt tid, kan vitsordet sänkas. Efter den förnyade inspektionen offentliggörs en ny Oiva-rapport, av vilken eventuella förändringar i vitsorden framgår. Då vitsordet är Utmärkt eller Bra inspekteras företaget nästa gång enligt tillsynens inspektionsplan

 

Ändrat 20.4.2021