Sisäänkäynnin yhteydessä

  • Raportti on julkistettava sisäänkäynnin yhteydessä, sen välittömässä läheisyydessä tai muussa kuluttajan kannalta sopivassa paikassa, silloin kun kuluttaja asioi elintarvikehuoneistossa. Sisäänkäynnillä tarkoitetaan ulko-ovea tai isoissa rakennuskomplekseissa, kuten kauppakeskuksissa ja kouluissa, yritykseen johtavaa ovea, muuta sisäänkäyntiä tai muita tarkoitukseen soveltuvia yrityksen tiloja.
  • Raportti sijoitetaan niin, että se on sopivalla korkeudella ja helposti kuluttajien luettavissa. Tarkoitus on, että kuluttaja voi tutustua raporttiin ennen asiointipäätöstään.
  • Esille laitetaan alkuperäinen Oiva-raportti, joka on toimitettu postitse yhdessä tarkastuskertomuksen kanssa. Oiva-raportti laitetaan esille heti, kun se on yritykselle toimitettu.
  • Jos yritykseen on jo tehty useampi tarkastus, esimerkiksi uusintatarkastus, sisäänkäyntien yhteyteen laitetaan viimeisin Oiva-raportti. Vanhoja raportteja ei tarvitse laittaa esille.
  • Jos yritys on vastikään tarkastettu, postitetaan raportti yritykselle kahden viikon sisällä.
  • Jos Oivan mukaista tarkastusta ei ole yrityksessä vielä tehty, julkistetaan seuraavasta tarkastuksesta saatava Oiva-raportti.
  • Oiva-raportti laitetaan pääsisäänkäynnin yhteyteen, jos yrityksessä on useampia sisäänkäyntejä. Jos yrityksen sisäänkäynnit ovat yhtä paljon käytössä, yritys voi itse määritellä, minkä sisäänkäynnin yhteyteen Oiva-raportti sijoitetaan.
  • Ne yritykset, joihin ei vielä ole tehty Oivan mukaista tarkastusta, voivat halutessaan laittaa sisäänkäynnin yhteyteen ilmoituksen siitä, että kuuluvat elintarvikevalvonnan piiriin. Tämä ilmoitus korvataan Oiva-raportilla, joka saadaan, kun ensimmäinen Oivan mukainen tarkastus on tehty. Ilmoitus on tulostettavissa oikeasta palstasta.
  • Jos Oiva-raportti on kadonnut tai muuten tuhoutunut, ota yhteys tarkastuksen tehneeseen terveystarkastajaan tai valvontayksikköön, ja pyydä heitä toimittamaan Oiva-raportin uudelleen.
Muokattu 21.10.2019