Yleistä Oivasta

Oiva-järjestelmästä on tehty ohje Elintarvikevalvontatietojen Oiva-julkistamisjärjestelmä.

Ohjeesta poimittua:

 • Oiva-raportit julkaisee kunnallinen elintarvikevalvonta tai Ruokaviraston tarkastuseläinlääkäri. Oivahymy.fi-sivustolta ei Ruokaviraston toimesta voida poistaa kunnan julkaisemaa raporttia tai muuttaa sitä. Ruokaviraston ylläpitämä Oivahymy.fi on yhteinen alusta, jotta kuluttajille suunnatut raportit löytyvät samasta paikasta.
 • Kunnallinen elintarvikevalvonta kirjoittaa raportit ja on oikeudellisesti vastuussa julkaistavan Oiva-raportin sisällöstä. Kun saat Oiva-raportin ja tarkastuskertomuksen postitse, tarkista, että ne vastaavat yritykseesi tehdyn tarkastuksen sisältöä. Jos havaitset raportissa virheen, ota yhteyttä suoraan tarkastuksen tehneeseen elintarvikevalvontaviranomaiseen. Postitse lähetetystä tarkastuskertomuksesta löydät oikeat yhteystiedot.
 • Epäkohtia havaitessaan tarkastajan kuuluu kertoa, mitä tulee korjata. Tarvittaessa tarkastaja myös ohjaa ja neuvoo toimijaa. Oiva-raportissa näkyy arvosana Korjattavaa tai Huono, kunnes epäkohta on todettu korjatuksi.
 • Tarkastajan tulee annetuista Korjattavaa-arvosanoista sopia määräaika, johon mennessä epäkohdat kuuluu korjata. Tarkista tarkastuskertomuksesta, onko Korjattavaa-arvosanoista annettu määräaika epäkohdan korjaamiseksi. Jos epäkohdan korjaaminen vaatii ensin korjaussuunnitelman laatimisen, tarkastuksessa sovitaan määräaika korjaussuunnitelman tekemiselle.
 • Huono-arvosanasta tarkastajan tulee aloittaa elintarvikelain mukaiset pakkotoimet epäkohdan korjaamiseksi. Tarkastuskertomuksessa kuuluu olla maininta siitä, että pakkotoimet on aloitettu.
 • Oiva-huomio, joka on nähtävissä Oiva-raportin julkaistavassa osassa, on kuluttajalle suunnattu lyhyt selitys siitä, miksi tarkastuksella tarkastettu asia ei ole ollut oivallinen. Sen tarkoitus ei ole olla yksityiskohtainen selvitys tehdyistä havainnoista.
 • Yksityiskohtaiset, tarkastuksella esiin tulevat asiat ja epäkohdat kirjataan ei-julkaistavaan, vain toimijalle lähetettävään tarkastuskertomukseen. Jos julkaistulle Oiva-raportille on kirjattu tarkastuskertomukselle kuuluvaa asiaa, ota yhteyttä tarkastuksen tehneeseen elintarvikevalvontaviranomaiseen tai hänen valvontayksikköönsä.
 • Ruokaviraston nettisivuille Oppaat ja lomakkeet elintarvikealan yrityksille sivulle on koottu ohjeita ja lomakkeita elintarvikealan yritysten ja valvontaviranomaisten käyttöön.

Asteikko

Asteikko lyhyesti: Kun Oiva-raportti hymyilee, pienellä tai isolla hymyllä, tarkastuksella ei havaittu elintarviketurvallisuutta heikentäviä/vaarantavia tai kuluttajaa harhaanjohtavia asioita. Toimija hallitsee toimintaansa riskit. Kun asia ei hymyille, tarkastuksella on havaittu asia, joka on riski kuluttajalle tai kuluttajan harhaanjohtamista. Asia tulee tällöin laittaa kuntoon eli lainsäädännön mukaiseksi.


Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.

 • Toimija hallitsee myös yllättävät ja satunnaiset epäkohdat itse omavalvonnallaan
Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

 • Toimija: korjaa oma-aloitteisesti
 • Valvoja: huomautus, ei määräaikaa, tarkastetaan säännöllisen valvonnan yhteydessä
Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

 • Toimija: korjattava määräaikaan mennessä
 • Valvoja: kirjallinen kehotus määräaikoineen tai hallinnolliset pakkokeinot, edellyttää korjauksen tarkastamista
Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

 • Toimija: korjattava viipymättä
 • Valvoja: kiireellinen, hallinnolliset pakkokeinot käyttöön, edellyttää korjauksen tarkastamista
Muokattu 17.5.2023