Tarkastuksesta

Oivassa elintarvikevalvontaviranomaiset arvioivat tarkastuksillaan yrityksien elintarviketurvallisuutta. Tarkastukset ovat valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia. Toiminnan laajuuteen ja riskiperäisyyteen nähden osa yrityksistä voidaan tarkastaa esim. useammankin kerran vuodessa, mutta osa esim. vain kerran viidessä vuodessa. Oiva-raportit julkaistaan sitä mukaa kun tarkastuksia tehdään.

Tarkastus tehdään pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta, koska on tarkoitus tarkastaa sen hetkistä toimintaa yrityksessä. Oiva yhtenäistää tarkastuskäytäntöjä, koska elintarvikevalvojat ympäri Suomen tekevät tarkastuksia samojen Oiva-arviointiohjeiden perusteella.

Tarkastettavat asiat

Oivan myötä valvonnassa painotetaan riskiperusteisuutta. Osan tarkastettavista asioista on katsottu olevan korkeamman elintarviketurvallisuusriskin kohtia ja ne tarkastetaan useammin vaikka jokaisella tarkastuskerralla. Muut kohdat tarkastetaan tarkastajan harkinnan mukaan vähintään kerran kolmessa vuodessa tai silloin, jos niissä tarkastuksella huomataan epäkohta. Epäkohta  on asia, joka on elintarvikelainsäädännön vastainen ja jonka toimijan tulisi korjata.

Tarkastettavat asiat on jaettu asiakokonaisuuksiin, joihin on koottu asiaan liittyvät tarkastettavat asiat, esimerkiksi ”Henkilökunnan toiminta”, alakohta on aiheeseen liittyvä tarkastettava asia, esimerkiksi ”Käsihygienia”. Asiakokonaisuudet on esitelty tällä sivulla.

Tarkastustiheys

Yrityksen tarkastustiheyteen vaikuttavat itse toimintaa ja toiminnan laajuus. Toiminta vastaa kysymykseen mitä yrityksessä tehdään. Toiminnan laajuus huomioi yrityksen koon. Siksi yrityksillä on erilainen tarkastustiheys ja eri määrä julkaistuja Oiva-raportteja.

Uusintatarkastus

Jos tarkastettu yritys on saanut jostakin asiasta arvosanan korjattavaa tai huono, tekee valvoja aina yritykseen uuden tarkastuksen. Uusintatarkastuksella tarkastetaan vähintään että havaittu epäkohta on korjattu. Aiemmin saatu arvosana pysyy voimassa, kunnes tarkastaja uusintatarkastuksella toteaa epäkohdan korjatuksi. Jos epäkohtaa ei ole määräaikaan mennessä korjattu, arvosana voi huonontua. Uusintatarkastuksen jälkeen julkaistaan uusi Oiva-raportti, jossa näkyvät mahdolliset muutokset arvosanoissa. Kun arvosanat ovat oivallinen tai hyvä valvoja tarkastaa yrityksen valvontasuunnitelman mukaisesti.

 

Muokattu 9.8.2016