Tarkastuksesta

Oivassa elintarvikevalvontaviranomaiset arvioivat tarkastuksillaan yrityksien elintarviketurvallisuutta. Tarkastukset ovat valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia. Toiminnan laajuudesta ja riskiperäisyydestä riippuen osa yrityksistä voidaan tarkastaa useita kertoja vuodessa mutta osa esim. vain kerran kolmessa vuodessa. Oiva-raportit julkaistaan sitä mukaa kun tarkastuksia tehdään.

Tarkastus tehdään pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta, koska on tarkoitus tarkastaa sen hetkistä toimintaa yrityksessä. Oiva yhtenäistää tarkastuskäytäntöjä, sillä elintarvikevalvojat ympäri Suomen tekevät tarkastuksia samojen Oiva-arviointiohjeiden perusteella.

Tarkastettavat asiat

Oivan myötä valvonnassa painotetaan riskiperusteisuutta. Osan tarkastettavista asioista on katsottu olevan korkean elintarviketurvallisuusriskin kohtia, ja niitä tarkastetaan usein, esim. jokaisella tarkastuskerralla. Muut kohdat tarkastetaan tarkastajan harkinnan mukaan vähintään kerran kolmessa vuodessa tai silloin, jos niissä tarkastuksella huomataan epäkohtia. Epäkohta on asia, joka on elintarvikelainsäädännön vastainen ja jonka toimijan tulee korjata.

Tarkastettavat asiat on jaettu asiakokonaisuuksiin, joihin on koottu siihen liittyvät tarkastettavat asiat. Esimerkiksi ”Henkilökunnan toiminta” -asiakokonaisuuteen sisältyy tarkastettava asia ”Käsihygienia”. Asiakokonaisuudet on esitelty tällä sivulla.

Tarkastustiheys

Yrityksen tarkastustiheyteen vaikuttavat yrityksen toiminta ja toiminnan laajuus. Toiminta vastaa kysymykseen mitä yrityksessä tehdään. Toiminnan laajuus huomioi yrityksen koon. Tämän vuoksi yrityksillä on erilainen tarkastustiheys ja eri määrä julkaistuja Oiva-raportteja.

Uusintatarkastus

Jos tarkastettu yritys on saanut jostakin asiasta arvosanan Korjattavaa tai Huono, valvoja tekee aina yritykseen uuden tarkastuksen. Uusintatarkastuksella tarkastetaan vähintään, että havaittu epäkohta on korjattu. Aiemmin saatu arvosana pysyy voimassa, kunnes tarkastaja uusintatarkastuksella toteaa epäkohdan korjatuksi. Jos epäkohtaa ei ole määräaikaan mennessä korjattu, arvosana voi huonontua. Uusintatarkastuksen jälkeen julkaistaan uusi Oiva-raportti, jossa näkyvät mahdolliset muutokset arvosanoissa. Kun arvosanat ovat Oivallinen tai Hyvä, valvoja tarkastaa yrityksen valvontasuunnitelman mukaisesti.

 

Muokattu 20.4.2023