Yleistä Oivasta

Mitä Oiva on:

  • Oiva tuo elintarvikealan yritysten valvontatulokset kuluttajien tietoon.
  • Elintarvikealan yritysten tarkastustulokset julkaistaan hymynaamoin tällä sivustolla sitä mukaa, kun elintarvikevalvontaviranomaiset tekevät tarkastuksia.
  • Oivassa elintarvikevalvontaviranomaiset arvioivat yritysten elintarviketurvallisuutta.
  • Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, jota koordinoi Ruokavirasto. 

Mitä Oiva ei ole:

  • Oivassa ei arvioida asiakaspalvelun tai muun palvelun tasoa eikä ruoan makua.
  • Oiva ei muuta lainsäädännön vaatimuksia tai anna tulkintoja säännöksistä.
  • Yrityksissä tarkastettavat asiat eivät Oivan mukaisten tarkastusten myötä muutu.

Kysyttävää Oivasta:

Muokattu 20.4.2021