Yleistä Oivasta

Mitä Oiva on:

 • Oiva tuo elintarvikealan yritysten valvontatulokset kuluttajien tietoon.
 • Elintarvikealan yritysten tarkastustulokset julkaistaan hymynaamoin tällä sivustolla sitä mukaa, kun elintarvikevalvontaviranomaiset tekevät tarkastuksia.
 • Oivassa elintarvikevalvontaviranomaiset arvioivat yritysten elintarviketurvallisuutta.
 • Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, jota koordinoi Ruokavirasto. 

Mitä Oiva ei ole:

 • Oivassa ei arvioida asiakaspalvelun tai muun palvelun tasoa eikä ruoan makua.
 • Oiva ei muuta lainsäädännön vaatimuksia tai anna tulkintoja säännöksistä.
 • Yrityksissä tarkastettavat asiat eivät Oivan mukaisten tarkastusten myötä muutu.

Oiva-järjestelmä

 • Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, jota koordinoi Ruokavirasto. Oivan mukaisia tarkastuksia tekevät kuntien elintarvikevalvojat ja tarkastuseläinlääkärit valvontasuunnitelman mukaisesti.
 • Valvontatulokset julkistetaan sitä mukaa kun kuntien elintarvikevalvojat tekevät tarkastuksia. Oivassa arvioidaan hymynaamoin yrityksen elintarviketurvallisuutta kuten elintarvikehygieniaa ja tuoteturvallisuutta. Parhaimman hymyn saamiseen edellytetään lain noudattamista. Aina, kun Oiva hymyilee, elintarviketurvallisuus on kuluttajan kannalta yrityksessä hyvää.
 • Oiva yhtenäistää tarkastuskäytäntöjä, koska elintarvikevalvojat ympäri Suomen tekevät tarkastuksia samojen Oiva-arviointiohjeiden perusteella. Tarkastuksista tulee kohdennetumpia ja nopeampia, ja riskiperusteinen tarkastaminen korostuu. Tarkastukset tehdään myös pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta. Yrityksissä tarkastettavat asiat eivät Oivan mukaisten tarkastusten myötä muutu.
 • Valvontatietojen julkaisemisella pyritään lisäämään valvonnan läpinäkyvyyttä sekä tuomaan elintarvikevalvonnan tarkastustulokset kuluttajan käyttöön. Tavoitteena on myös lisätä elintarvikevalvonnan tunnettavuutta ja vaikuttavuutta. Oiva kannustaa yrityksiä pitämään huolta elintarvikehygieniasta ja tuotteiden turvallisuudesta. Yrityksille avautuu myös mahdollisuus kertoa kuluttajalle omasta toiminnastaan.

Kysyttävää Oivasta:

Muokattu 28.3.2024