Näin luet Oiva-raporttia

Oiva-raportti on elintarvikehuoneistojen viranomaistarkastuksista saatava, julkistettava asiakirja. Se kertoo kuluttajalle tarkastuksen aikana tehdyistä havainnoista kuten yrityksen hygieenisestä tasosta ja tuotteiden turvallisuudesta. Oiva-raportti on pääosin kaksikielinen ja useimmiten yhden A4-arkin kokoinen.

Oiva-raportti kertoo:

  • Tarkastuksen tuloksen
  • Tarkastettujen asiakokonaisuuksien tulokset
  • Oiva-huomio = lyhyt kirjallinen huomio havainnoista
  • Vuodesta 2016 alkaen tarkastettujen asioiden määrän ja niiden tuloksen numeroin, esim. Oivallinen 9 kpl, Hyvä 1 kpl jne.

Asteikko ja tulos

Hymiöitä on neljä: Oivallinen, Hyvä, Korjattavaa ja Huono. Mitä leveämpi hymy, sen paremmin elintarviketurvallisuusasiat ovat ravintolassa, myymälässä tai teollisuudessa. Tarkastuksen tulos määräytyy sen perusteella, mikä on tarkastettujen kohtien heikoin arvosana. Raportti voi siis sisältää usean oivallisen tuloksen, mutta yhden korjattavan, jolloin tarkastuksen tulokseksi tulee Korjattavaa. Vuodesta 2016 alkaen Oiva-raportin tulosta avataan lisäämällä raporttiin tarkastettujen asioiden määrä ja niiden tulos numeroin.

Parhaimman hymyn saamiseen edellytetään vain lain noudattamista. Tarkastuksen tulos määräytyykin huonoimman arvosanan mukaan siksi, että elintarviketurvallisuus voi heikentyä tai vaarantua jo yhdestä epäkohdasta. Yhdelläkin epäkohdalla voi olla kuluttajalle suuri merkitys. Katsomalla myös kaikkia tarkastustuloksia ja lukemalla sanalliset Oiva-huomiot saa tarkemman kuvan yrityksen elintarviketurvallisuuden tasosta.


Hymiö, oivallinen arvosana Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.
Hymiö, hyvä arvosana Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.
Hymiö, korjattavaa arvosana Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.
Hymiö, huono arvosana Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Jos tarkastettu yritys on saanut jostakin asiasta arvosanan Korjattavaa tai Huono, tekee valvoja aina yritykseen uuden tarkastuksen. Uusintatarkastuksen jälkeen julkaistaan uusi Oiva-raportti, jossa näkyvät mahdolliset muutokset arvosanoissa.

Katso kaikkia arvosanoja pelkän kokonaistuloksen sijaan

Oiva-raportti sisältää useita hymiöarvosanoja, ei yhtä ainoata hymiötä. Hymiöitä annetaan tulokseksi kaikista tarkastetuista asiakokonaisuuksista. Jokainen asiakokonaisuus voi sisältää useamman tarkastetun asian, mutta koko asiakokonaisuuden heikoin arvosana näkyy kuluttajalle. Lisäksi raportissa näkyy viimeisimmän tarkastuksen tulos sekä kahden edellisen tarkastuksen tulos, jos aiempia tarkastuksia on tehty.

Viimeisin tarkastustulos määräytyy huonoimman arvosanan mukaan. Raportti voi sisältää useita hymyileviä hymiöitä, vaikka yksi asiakokonaisuuden tulos näkyisikin huonompana hymiönä. Vertaukset edellisiin tuloksiin kertovat mahdollisista muutoksista arvosanoissa.

Tarkastettujen asioiden määrä ja tulos numeroin

Vuodesta 2016 alkaen tehdyistä tarkastuksista Oiva-raportille lisätään tarkastettujen asioiden määrä ja niistä annettu tulos numeroin, esim. Oivallinen 9 kpl, Hyvä 1 kpl jne. Numerot erottavat saman tuloksen saaneet yritykset toisistaan nopealla vilkaisulla.

Lue Oiva-huomiot

Elintarvikevalvoja kirjaa tarkastuksen aikana raportille sanallisen Oiva-huomion. Oiva-huomio kertoo lyhyesti tarkastajan tekemät havainnot tarkastetuista asioista, esimerkiksi ”siivousvälineet huonossa kunnossa”. Oiva-huomioista voit lukea, miksi arvosana ei ole oivallinen.

Katsomalla kaikkia tarkastustuloksia ja lukemalla sanalliset Oiva-huomiot saat tarkemman kuvan yrityksen elintarviketurvallisuuden tasosta.

Muokattu 24.8.2023