Näin luet Oiva-raporttia

Katso kaikkia arvosanoja pelkän kokonaistuloksen sijaan

Oiva-raportti sisältää useita hymiöarvosanoja, ei yhtä ainoata hymiötä. Hymiöitä annetaan tulokseksi kaikista tarkastetuista asiakokonaisuuksista. Jokainen asiakokonaisuus voi sisältää useamman tarkastetun asian, mutta koko asiakokonaisuuden heikoin arvosana näkyy kuluttajalle. Lisäksi raportissa näkyy viimeisimmän tarkastuksen tulos sekä kahden edellisen tarkastuksen tulos, jos aiempia tarkastuksia on tehty.

Viimeisin tarkastustulos määräytyy huonoimman arvosanan mukaan. Raportti voi sisältää useita hymyileviä hymiöitä, vaikka yksi asiakokonaisuuden tulos näkyisikin huonompana hymiönä. Vertaukset edellisiin tuloksiin kertovat mahdollisista muutoksista arvosanoissa.

Tarkastettujen asioiden määrä ja tulos numeroin

Vuodesta 2016 alkaen tehdyistä tarkastuksista Oiva-raportille lisätään tarkastettujen asioiden määrä ja niistä annettu tulos numeroin, esim. Oivallinen 9 kpl, Hyvä 1 kpl jne. Numerot erottavat saman tuloksen saaneet yritykset toisistaan nopealla vilkaisulla.

Lue Oiva-huomiot

Elintarvikevalvoja kirjaa tarkastuksen aikana raportille sanallisen Oiva-huomion. Oiva-huomio kertoo lyhyesti tarkastajan tekemät havainnot tarkastetuista asioista, esimerkiksi “siivousvälineet huonossa kunnossa”. Oiva-huomioista voit lukea, miksi arvosana ei ole oivallinen.

Katsomalla kaikkia tarkastustuloksia ja lukemalla sanalliset Oiva-huomiot saat tarkemman kuvan yrityksen elintarviketurvallisuuden tasosta.

Muokattu 16.10.2019