Asteikko

Asteikko lyhyesti: Kun Oiva-raportti hymyilee, pienellä tai isolla hymyllä, tarkastuksella ei havaittu elintarviketurvallisuutta heikentäviä/vaarantavia tai kuluttajaa harhaanjohtavia asioita. Toimija hallitsee toimintaansa riskit. Kun asia ei hymyille, tarkastuksella on havaittu asia, joka on riski kuluttajalle tai kuluttajan harhaanjohtamista. Asia tulee tällöin laittaa kuntoon eli lainsäädännön mukaiseksi.


Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.

  • Toimija hallitsee myös yllättävät ja satunnaiset epäkohdat itse omavalvonnallaan
Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

  • Toimija: korjaa oma-aloitteisesti
  • Valvoja: huomautus, ei määräaikaa, tarkastetaan säännöllisen valvonnan yhteydessä
Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

  • Toimija: korjattava määräaikaan mennessä
  • Valvoja: kirjallinen kehotus määräaikoineen tai hallinnolliset pakkokeinot, edellyttää korjauksen tarkastamista
Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

  • Toimija: korjattava viipymättä
  • Valvoja: kiireellinen, hallinnolliset pakkokeinot käyttöön, edellyttää korjauksen tarkastamista

 

Muokattu 21.10.2019