Ohjeita yrityksille

Oiva-järjestelmästä on tehty ohje Elintarvikevalvontatietojen Oiva-julkistamisjärjestelmä.

Ohjeesta poimittua:

  • Oiva-raportit julkaisee kunnallinen elintarvikevalvonta tai Ruokaviraston tarkastuseläinlääkäri. Oivahymy.fi-sivustolta ei Ruokaviraston toimesta voida poistaa kunnan julkaisemaa raporttia tai muuttaa sitä. Ruokaviraston ylläpitämä Oivahymy.fi on yhteinen alusta, jotta kuluttajille suunnatut raportit löytyvät samasta paikasta.
  • Kunnallinen elintarvikevalvonta kirjoittaa raportit ja on oikeudellisesti vastuussa julkaistavan Oiva-raportin sisällöstä. Kun saat Oiva-raportin ja tarkastuskertomuksen postitse, tarkista, että ne vastaavat yritykseesi tehdyn tarkastuksen sisältöä. Jos havaitset raportissa virheen, ota yhteyttä suoraan tarkastuksen tehneeseen elintarvikevalvontaviranomaiseen. Postitse lähetetystä tarkastuskertomuksesta löydät oikeat yhteystiedot.
  • Epäkohtia havaitessaan tarkastajan kuuluu kertoa, mitä tulee korjata. Tarvittaessa tarkastaja myös ohjaa ja neuvoo toimijaa. Oiva-raportissa näkyy arvosana Korjattavaa tai Huono, kunnes epäkohta on todettu korjatuksi.
  • Tarkastajan tulee annetuista Korjattavaa-arvosanoista sopia määräaika, johon mennessä epäkohdat kuuluu korjata. Tarkista tarkastuskertomuksesta, onko Korjattavaa-arvosanoista annettu määräaika epäkohdan korjaamiseksi. Jos epäkohdan korjaaminen vaatii ensin korjaussuunnitelman laatimisen, tarkastuksessa sovitaan määräaika korjaussuunnitelman tekemiselle.
  • Huono-arvosanasta tarkastajan tulee aloittaa elintarvikelain mukaiset pakkotoimet epäkohdan korjaamiseksi. Tarkastuskertomuksessa kuuluu olla maininta siitä, että pakkotoimet on aloitettu.
  • Oiva-huomio, joka on nähtävissä Oiva-raportin julkaistavassa osassa, on kuluttajalle suunnattu lyhyt selitys siitä, miksi tarkastuksella tarkastettu asia ei ole ollut oivallinen. Sen tarkoitus ei ole olla yksityiskohtainen selvitys tehdyistä havainnoista.
  • Yksityiskohtaiset, tarkastuksella esiin tulevat asiat ja epäkohdat kirjataan ei-julkaistavaan, vain toimijalle lähetettävään tarkastuskertomukseen. Jos julkaistulle Oiva-raportille on kirjattu tarkastuskertomukselle kuuluvaa asiaa, ota yhteyttä tarkastuksen tehneeseen elintarvikevalvontaviranomaiseen tai hänen valvontayksikköönsä.
  • Oiva-arvosana ja toimenpiteet on esitetty tällä sivulla.
  • Ruokaviraston nettisivuille Oppaat ja lomakkeet elintarvikealan yrityksille sivulle on koottu ohjeita ja lomakkeita elintarvikealan yritysten ja valvontaviranomaisten käyttöön.
Muokattu 7.7.2020