Så här läser du Oiva-rapporten

Se på alla vitsord i stället för enbart resultatet

Oiva-rapporten består av flera smilisar, inte bara en. Smilisar ges som resultat för alla inspekterade sakhelheter. Varje sakhelhet kan bestå av flera inspekterade saker, men det är hela helhetens sämsta vitsord som visas för konsumenten. Av rapporten framgår också resultatet av den utförda inspektionen och resultatet av de två föregående inspektionerna, om inspektioner tidigare gjorts.

Resultatet av inspektionen bestäms enligt det sämsta vitsordet. I rapporten kan ingå flera leende smilisar, även om resultatet av sakhelheten visar sig som en sämre smilis. Jämförelser med de tidigare resultaten berättar om eventuella förändringar i vitsorden.

Mängden inspekterade saker och resultatet i siffror

Från inspektoner gjorda 2016 tillfogas Oiva-rapporten mängden inspekterade saker och deras resultat i siffror till exempel Utmärkt 9 st, Bra 1 st osv. Siffrorna skiljer företag med samma resultat från varandra med en snabb titt.

Läs Oiva-observationerna

Under inspektionen skriver inspektören ned en verbal Oiva-observation. Oiva-observationen berättar i korthet vilka observationer inspektören gjort om sakerna som inspekterats, såsom att “städredskapen är i dåligt skick”. Oiva-observationer förklarar varför vitsordet inte är utmärkt.

Genom att ta en titt på alla inspektionsresultat och läsa de verbala Oiva-observationerna får man en mer detaljerad bild av nivån på livsmedelssäkerheten i företaget.

Ändrat 25.9.2016