Oiva-rapporten

Oiva-rapporten är en handling som berättar om inspektionerna och som offentliggörs. Rapporten berättar vilka observationer som gjorts under inspektionerna, såsom företagets hygieniska nivå och produkternas säkerhet. Oiva-rapporten är huvudsakligen tvåspråkig och oftast av formatet A4.

Oiva-rapporten berättar:

  • Resultatet av inspektionen
  • Resultatet för alla inspekterade sakhelheter
  • Oiva-observation = en kort verbal beskrivning av observationerna
  • Från och med år 2016 mängden inspekterade saker och deras resultat i siffror till exempel Utmärkt 9 st, Bra 1 st osv
    Så här läser du Oiva-rapporten

Oiva vitsorden och resultatet

Smilisarna är fyra: Utmärkt, Bra, Bör korrigeras och Dålig. Ju bredare smilet är, desto bättre är livsmedelssäkerhetsfrågorna i restaurangen, butiken eller industrin. Inspektionsresultatet bestäms utgående från det, vilket det sämsta vitsordet för sakerna som inspekterats är. I rapporten kan således ingå flera utmärkta resultat, men ett bör korrigeras och då blir inspektionsresultatet Bör korrigeras. Från år 2016 öppnas Oiva-raporttens resultat genom att till rapporten bifogas mängden inspekterade saker och deras resultat i siffror.

För att få den bästa smilisen förutsätts endast att lagen följs. Inspektionsresultatet bestäms enligt det sämsta vitsordet, eftersom livsmedelssäkerheten kan försvagas eller äventyras redan av ett missförhållande. Redan ett missförhållande kan spela en stor roll för konsumenten. Genom att ta en titt på alla inspektionsresultat och läsa de verbala Oiva-observationerna får man en mer detaljerad bild av nivån på livsmedelssäkerheten i företaget.


Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.
Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som dock inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena skall rättas till inom utsatt tid.
Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena skall omedelbart rättas till.

Ifall det inspekterade företaget fått vitsordet Bör korrigeras eller Dålig för någon sak, gör inspektören en uppföljningsinspektion. Efter att uppföljningsinspektionen gjorts publiceras en ny Oiva-rapport, som visar möjliga förändringar i vitsorden.

Ändrat 16.10.2019