Oiva-systemet

Oiva är ett system för offentliggörande av resultaten av inspektionerna inom livsmedelstillsynen och systemet koordineras av Livsmedelsverket. De kommunala inspektörerna utför inspektioner i enlighet med tillsynsplanen.

Resultaten offentliggörs allt efter som livsmedelsinspektörerna utför inspektioner. I Oiva bedöms livsmedelssäkerheten i företaget, såsom livsmedelshygienen och produktsäkerheten, med hjälp av smilisar. För att få den bästa smilisen förutsätts att lagen följts. Alltid då Oiva ler är livsmedelssäkerheten god i företaget med tanke på konsumenten.

Oiva förenhetligar inspektionsrutinerna, eftersom inspektörerna på olika håll i Finland utför inspektioner utgående från samma bedömningsanvisningar. Inspektionerna blir mer inriktade och snabbare och det understryks att inspektionerna bygger på riskerna. Inspektionerna görs också i regel utan förhandsanmälan. Sakerna som inspekteras i företagen förblir de samma också då inspektioner görs enligt Oiva.

Genom att offentliggöra tillsynsinformationen vill man öka transparensen i tillsynen och ge konsumenterna information om resultaten av inspektionerna inom livsmedelstillsynen. Ett mål är också att göra tillsynen mer effektiv och bättre känd. Oiva uppmuntrar företagen att vinnlägga sig om livsmedelshygienen och produktsäkerheten. Företagen ges också en möjlighet att berätta för konsumenten om sin verksamhet.

Ändrat 21.10.2019