Godkända livsmedelslokaler

Till godkända livsmedelslokaler hör anläggningar som behandlar mjölk, kött, fisk o och ägg

Anvisningarna: godkända livsmedelslokaler

Uppdateringar

3.7.2017 Anvisningarna 3.1, 4.4, 5.7, 5.8, 6.2, 6.5, 8.1, 8.4, 9.6, 11.3, 12.2, 12.3, 14.1, 15.5 och 17.12.för godkända livsmedelslokaler har uppdaterats. I slutet av anvisningen berättas vad som uppdaterats.

1.1.2017 Anvisningarna 4.6, 6.5, 10.1, 12.1, 13.1, 13.5, 14.1, 17.6, 17.16, 18.1, 19.4, 19.6 för godkända livsmedelslokaler har uppdaterats. I slutet av anvisningen berättas vad som uppdaterats.

16.9.2016 Anvisnignarna för godkända livsmedelslokaler har publicerats på svenska. Till anvisningarna för godkända livsmedelslokaler har bifogats den nya anvisningen 6.6 Temperaturkontrollen av frysprodukter, infrysta livsmedel och glass. Anvisningarna 2.2 3.5 5.8 15.5 har uppdaterats och 14.1 ja 19.7 har stiliserats. I slutet av anvisningen berättas vad som uppdaterats.

18.12.2015  Avisningarna för godkända livsmedelslokaler har uppdaterats enligt följande:1.1,1.2, 1.3, 1.6, 2., 5.3, 5.7, 8.1, 15.3, 15.5, 16.1,16.2, 16.3, 16.4,17.12, 17.13,17.14, 17.15 17.1 har uppdaterats, 6.2, 6.5, 6.7, 8.8, 9.5, 9.6, 15.2, 17.4,17.8 har rubriken stiliserats och ny anvisningarna 5.8, 15.6, 16,8 17.11, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.6, 19.7. har tillsatts. I slutet av anvisningen berättas vad som uppdaterats. Anvisningarna finns på finska och översätts som bäst till svenska.
24.4.2015 Anvisning 13.4 har har tillsvidare tagits bort från Oiva. Saken (ursprungsmärkningarna av kött och fisk) bedöms ännu inte

Ändrat 30.6.2017