Frågor och svar företagen

På sidan har samlats de vanligaste frågorna om Oiva från företagaren.

I svaret beds företagaren ofta ta kontakt med inspektören som gjort inspektionen. Kontaktuppgifterna hittas i inspektionsprotokollet eller vida denna länk Kontaktuppgifter till kommunernas livsmedelkontroll

Ändrat 22.10.2019