Frågor och svar företagen

På sidan har samlats de vanligaste frågorna om Oiva från företagaren

I svaret beds företagaren ofta ta kontakt med inspektören som gjort inspektionen. Kontaktuppgifterna hittas i inspektionsprotokollet eller vida denna länk Kontaktuppgifter till kommunernas livsmedelkontroll finns på Evira.fi

Ändrat 27.9.2016