Frågor och svar företagen

På sidan har samlats de vanligaste frågorna om Oiva från företagaren

I svaret beds företagaren ofta ta kontakt med inspektören som gjort inspektionen. Kontaktuppgifterna hittas i inspektionsprotokollet eller vida denna länk Kontaktuppgifter till kommunernas livsmedelkontrol

Ändrat 31.12.2018