Suomeksi | På svenska

Oiva – offentliggörandet av tillsynsinformationen

Vad är Oiva:

  • Oiva ger konsumenterna information om resultaten av tillsynen i livsmedelslokalerna. 
  • I Oiva bedömer tillsynsmyndigheten för livsmedel livsmedelssäkerheten i företagen.
  •  Oiva är ett system för offentliggörande av resultaten av inspektionerna inom livsmedelstillsynen och systemet koordineras av Livsmedelssäkerhetsverket Evira
  • Resultaten av inspektionerna som gäller företag i livsmedelsbranschen offentliggörs på denna webbplats med hjälp av smilisar allt efter som inspektörerna utför inspektioner.
  • Just nu publiceras resultaten från detaljhandeln med livsmedel och serveringen av livsmedel. Oiva breddas stegvis till alla företag i livsmedelsbranschen senastunder år 2016.

Vad är Oiva inte:

  • I Oiva bedöms inte nivån på servicen till kunderna eller annan service och inte heller smaken på maten.
  • Oiva ändrar inte på kraven i lagstiftningen och ger inte heller några tolkningar av bestämmelserna. 
  • Sakerna som inspekteras i företagen förblir de samma också då inspektioner görs enligt Oiva.

Meddelanden och aktuell information

Oiva-rapporterna fram också till företagens webbplats senast 1.7 (12.6.2014)
Uppgifter om Oiva-tillsynen har publicerats under årets lopp (9.5.2014)
Frågor och svar till företag (2.5.2014)
Frågor och svar om Oiva (1.4.2014)
Anvisningar och råd till företagen (1.4.2014)
Regionala resultat av inspektioner som gjorts enligt Oiva (17.3.2014)
Oiva-anvisningarna har uppdaterats (11.3.2014)
Resultaten från Oiva-tillsynen behändigt också till mobilen (6.2.2014) 
Anvisningar om Oiva-rapportens framläggning som kan printas ut (10.1.2014)
Livsmedelstillsynens resultat också vid ingången till restauranger (31.12.2013)
Anmälningen om att företaget omfattas av livsmedelstillsynen kan printas ut intill ingångarna  (31.12.2013)
Anvisningar till företagen om hur rapporten läggs fram (31.12.2013)
Oiva-rapporterna läggs fram intill ingången från och med 1.1.2014 (18.12.2013) 
Den utsatta tiden för länkningen av Oiva-rapporterna till företagens webbplatser har förlängts (18.12.2013) 
Livsmedelstillsynsresultaten likadana i hela Finland (30.8.2013) 
Oiva-broschyren för konsumenter har publicerats (3.7.2013) 
Huvuddelen av livsmedelstillsynsresultaten är bra (7.6.2013)
Information och tips om hur man söker fram Oiva-rapporter (21.5.2013)
Så här läser du Oiva-rapporten (13.5.2013)
Oiva-anvisningarna på svenska har publicerats (26.4.2013)
Tillsynen över företagen i livsmedelsbranschen förenhetligas i Finland (28.3.2013)
Ju bredare smil desto bättre livsmedelssäkerhet  (4.2.2013)
Information och tips om hur man söker fram Oiva-rapporter(21.5.2013)
Så här läser du Oiva-rapporten (13.5.2013)
Oiva-anvisningarna på svenska har publicerats (26.4.2013)
Tillsynen över företagen i livsmedelsbranschen förenhetligas i Finland (28.3.2013)
Ju bredare smil desto bättre livsmedelssäkerhet  (4.2.2013)