Oiva-raportti

Oiva-raportti on tarkastuksista saatava, julkaistava asiakirja. Se kertoo kuluttajalle tarkastuksen aikana tehdyistä havainnoista, kuten yrityksen hygieenisestä tasosta ja tuotteiden turvallisuudesta. Oiva-raportti on pääosin kaksikielinen ja useimmiten A4-kokoinen.

Oiva-raportissa tulokset on ilmaistu hymynaama-asteikon avulla. Mitä paremmin yritys täyttää elintarvikelainsäädännön vaatimukset, sitä leveämpi on hymy. Aina, kun Oiva hymyilee, elintarviketurvallisuus on kuluttajan kannalta yrityksessä hyvää.

Oiva-raportti julkaistaan ensimmäisestä yritykseen 1.5.2013 jälkeen tehdystä tarkastuksesta. Tarkastettujen yritysten on laitettava Oiva-raportit myös sisäänkäyntiensä yhteyteen 1.1.2014 alkaen. Sisäänkäynneille ei ole tulossa erillistä hymynaamatarraa.

Raportteja julkaistaan tällä sivustolla sitä mukaa, kun kuntien elintarvikevalvojat tekevät valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia. Valvontasuunnitelmassa eri yrityksillä on erilainen tarkastustiheys. Voi siis mennä pidemmänkin aikaa, ennen kuin jonkun tietyn tarjoilupaikan tai myymälän Oiva-raportti on sivustolla luettavissa. Ajan myötä Oivahymy.fi -hakupalvelusta löytyvät Suomen kaikki säännöllisen valvonnan piirissä olevat elintarvikealan yritykset.

Näin luet Oiva-raporttia

Oikeasta palstasta löydät malliraportin selvennyksineen sekä Tarkastustulos-kohdassa käytettyjen asiakokonaisuuksien otsikoiden lyhyet kuvaukset. Tutustu näihin, niin osaat lukea Oiva-raporttia.

Katso kaikkia arvosanoja pelkän kokonaistuloksen sijaan

Oiva-raportti sisältää useita hymiöarvosanoja, ei yhtä ainoata hymiötä. Hymiöitä annetaan tulokseksi kaikista tarkastetuista asiakokonaisuuksista. Jokainen asiakokonaisuus voi sisältää useamman tarkastetun alakohdan, mutta koko asiakokonaisuuden heikoin arvosana näkyy kuluttajalle. Lisäksi raportissa näkyy viimeisimmän tarkastuksen tulos sekä kahden edellisen tarkastuksen tulos, jos aiempia tarkastuksia on tehty.

Viimeisin tarkastustulos määräytyy huonoimman arvosanan mukaan. Raportti voi sisältää useita hymyileviä hymiöitä, vaikka yksi asiakokonaisuuden tulos näkyisikin huonompana hymiönä. Vertaukset edellisiin tuloksiin kertovat mahdollisista muutoksista arvosanoissa.

Lue Oiva-huomiot

Elintarvikevalvoja kirjaa tarkastuksen aikana raportille sanallisen Oiva-huomion. Oiva-huomio kertoo lyhyesti tarkastajan tekemät havainnot tarkastetuista asioista, esimerkiksi ”siivousvälineet huonossa kunnossa”. Oiva-huomioista voit lukea, miksi arvosana ei ole oivallinen.

Katsomalla kaikkia tarkastustuloksia ja lukemalla sanalliset Oiva-huomiot saat tarkemman kuvan yrityksen elintarviketurvallisuuden tasosta.

Malliraportti

malliraportti_final.jpg : 108 kB
                  Klikkaa kuva suuremmaksi

Tarkastustulos-kohdan otsikkokuvaukset (pdf, 31 kt)